Ułatwienia dostępu

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas (SKC)

Spotkanie opiekunów SKC 2022_514 czerwca o godzinie 13:00 w centrali Caritas Diecezji Opolskiej, odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas (SKC). Ks. Dyrektor Arnold Drechsler, wręczył opiekunom podziękowania i drobne upominki za dotychczasowe zaangażowanie i altruistyczną pracę na rzecz najbardziej potrzebujących. Docenił poświęcenie, gorliwość i wyobraźnię miłosierdzia, które szerzą młodzi wolontariusze. Wolontariuszy SKC nazwał „akwarium caritas”. Przymioty zarówno opiekunów SKC jak i ich podopiecznych, tworzą błogosławioną kulturę życzliwości i troski o potrzebujących, szczególnie potrzebną w kontekście wojny na Ukrainie.

W dalszej części spotkania, przy kawie i ciastku, opiekunowie wysłuchali świadectwa pani Elżbiety Szot – koordynatora Parafialnych Zespołów Caritas i pana Artura Wilperta, który przedstawił aktualne obszary działalności Caritas Diecezji Opolskiej.
            Wyrażając wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działalność Szkolnych Kół Caritas w Diecezji Opolskiej, dziękujemy równocześnie dyrektorom szkół za życzliwość i sprzyjanie działalności charytatywnej na terenie placówek oświatowych.

opr. mgr Agnieszka Rosół
koordynator SKC Diecezji Opolskiej

Licznik odwiedzin