Ułatwienia dostępu

Propozycje działań dla SKC

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
na przykładzie SKC Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kluczborku
i SKC Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Kożlu•    pomoc w nauce słabszym uczniom;
•    opłacanie obiadów, podręczników szkolnych i przejazdów do szkoły uczniom gorzej sytuowanym;
•    odwiedzanie i troska o uczniów chorych, niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach;
•    odwiedziny indywidualne osób chorych, starszych i niepełnosprawnych w domach, ośrodkach pomocy i szpitalach;
•    prowadzenie gazetki szkolnej SKC;
•    zbiórki pieniędzy i artykułów żywnościowych w supermarketach;
•    praca w magazynie odzieżowym;
•    praca w świetlicy parafialnej;
•    pomoc w organizowaniu zajęć w świetlicy szkolnej;
•    organizowanie loterii w czasie szkolnych festynów;
•    pomaganie Parafialnym Zespołom Caritas w rozprowadzaniu darów  i pomocy żywnościowej w swojej parafii, dystrybucji życzeń i upominków;
•    organizowanie apeli i inscenizacji o tematyce charytatywnej uwrażliwiających społeczność szkolną na problemy najsłabszych (np. w dniu św. Marcina);
•    sprzedaż zniczy przed  Uroczystością Wszystkich Świętych i świec w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom;
•    pielgrzymka do Trzebnicy;
•    oprawa liturgiczna Mszy św. dla osób chorych i starszych w Tygodniu Miłosierdzia;
•    pieczenie i sprzedaż pierników na Święta Bożego Narodzenia;
•    pomoc w zorganizowaniu i udział w wigilii dla samotnych;
•    czuwanie przy „żłóbku” i udział w nabożeństwach kolędowych;
•    spotkanie opłatkowe z Parafialnym Zespołem Caritas;
•    przygotowanie liturgii i poczęstunku dla osób chorych i starszych w Dniu Chorego (11 lutego);
•    przygotowanie przedstawienia dla Klubu Seniora;
•    przygotowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście;
•    przygotowanie i sprzedaż palm wielkanocnych przed Wielkanocą;
•    pomoc w przygotowaniu wieńców na I Komunię św.;
•    praca z osobami niepełnosprawnymi (zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej, przedszkolnych grupach integracyjnych;
•    czynny wolontariat w Stacjach Opieki Caritas Diecezji Opolskiej.

zaktualizowano: dnia 10.01.2018 r.

Szkolne Koło Caritas w Kluczborku.

Szkolne Koło Caritas Kluczborku przy Publicznym Gimnazjum nr 5 im. M. Reja i Parafii N.S.P.J. powstało 16 października 2001 roku.

Formy działania:
 • raz w tygodniu (poniedziałek) trzy lub cztery osoby pracują w magazynie odzieży prowadzonym przez Parafialny Zespół Caritas przy kościele N.S.P.J. w Kluczborku.
 • we wtorki – zdolna młodzież pomaga w świetlicy parafialnej "Serce" (3-4 osoby).
 • odwiedziny indywidualne (po kilka osób) ludzi starszych w dniu ich urodzin.
 • w październiku – codzienna sprzedaż zniczy z Parafialnego Zespołu Caritas przed każdą Mszą św.
 • pierwsza sobota października – wyjazd, jak co roku grupy ok. 20 osób (głównie III klasy gimnazjum) na pielgrzymkę pracowników i wolontariuszy Caritas Diecezji Opolskiej do Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy.
 • Tydzień Miłosierdzia Bożego - grupa ok. 25 uczniów uczestniczy we Mszy św. (młodzież przygotowuje oprawę liturgiczną), następnie pomaga przy poczęstunku w auli kościoła N.S.P.J., organizowanym dla osób chorych i starszych.
 • przed świętami Bożego Narodzenia, wolontariusze ze SKC wypiekają pierniki z życzeniami.  W akcję tę angażuje się wielu nauczycieli z naszego gimnazjum. Pierniki, sprzedawane są przed każdą Mszą św. niedzielną w adwencie. Pieniądze z akcji zasilają konto Parafialnego Zespołu Caritas.
 • sprzedaż świec "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" wraz z wolontariuszami Parafialnego Zespołu Caritas. Do sprzedaży wyznaczone są dyżury.
 • kilka osób uczestniczy w "Wigilii dla samotnych", organizowanej przez kluczborskie Parafialne Zespoły Caritas oraz stowarzyszenie "Samarytanin".
 • w druga sobotę stycznia, młodzież wyjeżdża wraz z Parafialnym Zespołem Caritas na tzw. czuwanie przy żłobku do miejscowości Borki Wielkie do klasztoru oo. Franciszkanów. Tam uczestniczy we Mszy św. oraz spotkaniu opłatkowym (ok. 20 osób).
 • 11 luty Światowy Dzień Chorego - ok. 20 osób uczestniczy we Mszy św. (przygotowuje oprawę liturgiczną) a następnie pomaga przy obsłudze w auli, gdzie organizowany jest poczęstunek dla osób chorych i starszych.
 • 2-3 razy w roku młodzież, która zaangażowana jest w szkolnym teatrze "Maska" organizuje przedstawienie dla Klubu Seniora. W tym czasie pozostali członkowie SKC pomagają przy organizacji oraz otaczają opieką seniorów.
 • w Wielkim Poście, liczni członkowie SKC prowadzą Drogę Krzyżową.
 • tradycją Parafialnego Zespołu Caritas w Kluczborku jest przygotowywanie palm Wielkanocnych (ok. 2000 szt.), które sprzedawane są w Niedzielę Palmową. Młodzież przygotowuje kokardki do palm. Z reguły jest to ok. 25-30 uczniów, którzy przychodzą rotacyjnie. Później według ustalonych dyżurów te są palmy sprzedawane i dochód zasila konto PZC.
 • w maju młodzież pomaga przy wykonywaniu wieńców przed I Komunią Świętą (ok. 10 osób).
 • od dłuższego już czasu młodzież ze SKC razem z opiekunem chodzi raz w tygodniu na zajęcia z religii do Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Zapoznaje się tam z pracą z dziećmi specjalnej troski.

Wszystkie wymienione działania podejmowane są stale. Jedynie na czas wakacji SKC zawiesza swoją działalność.
Oprócz stałych działań, SKC angażuje się także w akcje doraźne:
 • w roku 2007 SKC było współorganizatorem Turnieju Szachowego, który odbywał się przy parafii. Uczestniczyło w nim ok. 100 uczestników. Młodzież z wielkim poświęceniem (ok. 15 osób) zorganizowała to przedsięwzięcie.
 • młodzież ze SKC pomogła przy organizacji balu charytatywnego (głównym organizatorem było PZC); zajęła się wystrojem sali, przewiezieniem stołów, krzeseł itp.
 • dwa razy w tygodniu młodzież warz z wolontariuszami z PZC wydaje żywność osobom potrzebującym w ramach programu PEAD.

Przez sześć lat swojej działalności młodzież SKC odwiedza chorych i samotnych w ich domach. Wizyty polegają na rozmowach, wnoszeniu odrobiny radości i uśmiechu w czasami bardzo smutne życie starszych i samotnych osób. Nawiązały się przy tej okazji trwałe przyjaźnie. Niektórzy młodzi wolontariusze spotkali się już także ze śmiercią swoich starszych przyjaciół.

Młodzież uczestniczy we wszystkich pielgrzymkach i Mszach św. oraz spotkaniach formacyjnych PZC. Uczestniczy także w wycieczkach organizowanych dla świetlicy "Serce" i Klubu Seniora – form pracy Parafialnego Zespołu Caritas. Na tych spotkaniach młodzież poznaje ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci z rodzin niezaradnych wychowawczo. Poznaje inną stronę życia, której nie można zobaczyć na okładkach kolorowych pism.

Członkowie Koła (i nie tylko), przed każdą lekcją religii odmawiają dziesiątkę różańca (już 2 lata) w intencji szkoły, nauczycieli, Caritas i całej Parafii.

Na dzień dzisiejszy Koło skupia przeszło 100 wolontariuszy, w ubiegłym roku było ich 90-ciu, a na początku działalności SKC 33. Stanowi to ¼ uczniów gimnazjum. Do Koła należą też uczniowie – seniorzy, którzy kiedyś działali w gimnazjum, teraz pomagają będąc w średniej szkole. Jest też kilka osób ze szkoły podstawowej.

Aby zorganizować Koło Caritas, ważne jest aby działało ono w jednej szkole. Jako opiekun (jestem nauczycielem religii w naszym gimnazjum), spotykam się z wolontariuszami na każdej przerwie. Oprócz tego mam telefon i adres każdego ucznia ze SKC, dlatego łatwo jest nam się zorganizować. Ważne jest aby starsi wolontariusze Caritas, stali się w pewnym sensie nauczycielami młodych. Ma to swój wymiar edukacyjny, ponieważ uczniowie z SKC są już wyczuleni na biedę innych. Zaobserwowałam, że coraz więcej młodzieży garnie się do Szkolnego Koła Caritas. Nasze Koło spotyka się z wielką życzliwością ze strony Dyrekcji Gimnazjum, nauczycieli jak również parafian. Rodzice są bardzo zadowoleni z tego, że ich dzieci w taki sposób działają na rzecz innych.

Na koniec należy zaznaczyć, że Koło nie działałoby tak prężnie gdyby nie przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas przy par. N.S.P.J w Kluczborku Pani Rita Ciupke, która z wielką miłością dba o młodzież ze SKC i przyjmuje nas do wszystkich zadań zrealizowanych przez Caritas pani Rita wraz z Księdzem Proboszczem Franciszkiem Drendą od wielu lat, w ramach Caritas finansuje nasze wyjazdy na pielgrzymki i wycieczki. Opiekunem duchownym jest ks. Adam Jankowski, który również pracuje w naszym gimnazjum.
Motywacji i chęci do tej pracy naszej młodzieży nie brakuje. Obecnie starsi, którzy już są dłużej w SKC przekazują swoje doświadczenia młodszym. Myślę, że wielką rolę ma do odegrania opiekun, który musi ich ciągle mobilizować, doceniać, wysłuchiwać i czasami pomóc.


opr. Joanna Kozioł
opiekunka SKC w Kluczborku

Licznik odwiedzin