Ułatwienia dostępu

Nowy statut Caritas Diecezji Opolskiej

Dnia 29. września 2007 r., w wigilię beatyfikacji Marii Luizy Merkert, biskup opolski Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol podpisał nowy statut Caritas Diecezji Opolskiej. Nowy dokument zastąpił dotychczasowy z dnia 9 listopada 1989 r.
Uwzględniając aktualną sytuację Kościoła w dziedzinie charytatywnej oraz obowiązujące akty prawne, nowy statut pozwolił Caritas Diecezji Opolskiej podjąć starania o nabycie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Wniosek o rejestrację Caritas Diecezji Opolskiej jako OPP, został złożony 2 października br. w VIII Wydziale KRS w Sądzie Rejonowym w Opolu.
Tekst nowego statutu Caritas Diecezji Opolskiej zamieszczamy na stronie: www.caritas.diecezja.opole.pl.

opr. ks. dr Arnold Drechsler
Dyr. Caritas Diecezji Opolskiej

Licznik odwiedzin