Szkolne Koło Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej w Januszkowicach

ul. Lesiańska 6, 47-330 Zdzieszowice (13.09.2107 r.)
opiekun: Ilona Kolonko, Izabela Soluch
asystent kościelny: ks. Jan Cichoń

Szkolne Koło Caritas na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach zostało powołane 13.09.2017 r. Jego opiekunem jest p. Ilona Kolonko i p. Izabela Soluch, a asystentem kościelnym proboszcz parafii pw. św. Błażeja w Januszkowicach ks. Jan Cichoń. Obecnie SKC liczy 13 – stu członków. Przewodniczącą SCK jest Victoria Gonska z kl. V, sekretarzem Konrad Skrobocz z kl. V.  Za nami dopiero kilka wspólnych spotkań. W minionym Tygodniu Misyjnym  prowadziliśmy w kościele parafialnym różaniec misyjny połączony z aktywnym udziałem we Mszy św. szkolnej.
Obecnie przeprowadzamy trzy akcje:

  • „Zbieramy plastikowe nakrętki dla Pauliny”- nawiązanie bliższych relacji i pomoc chorej Paulince.
  • „Pomoc dla przytuliska w Dębowej” – współpraca z przytuliskiem dla zwierząt
  • „Pomoc dla Ukrainy” – nawiązanie kontaktu i pomoc konkretnej, potrzebującej rodzinie.

opr. Ilona Kolonko opiekun SKC

 

Licznik odwiedzin